BP-350B

BP-350B

BP-350B

Code product
:
Price
:
empty
Add to cart

BP-350B is the latest thermal barcode printer, whose printing speed is up to 127mm/s

Model: BP-350B

Origin: LPV

Printing method: direct thermal

Interface:Serial+Ethernet+USB

Power supply input:AC: 110V ~ 240V

Weight:1.44 kg 

 

Hotline
Khuyến mãi mừng giáng sinh và Xuân Canh Tý 2020