Contacts

 

Ly Phu Vinh Trading Service And Construction Co,. Ltd
Add: 35 Hoang Sa, Da Kao Ward, District 1, HCMC
Phone: (+84) (08) 39.100.680

Hotline: 0902 444 888
Fax: (+84) (08) 39.100.513
Email: lpvco@lyphuvinh.com
Website: www.lyphuvinh.com

CAN THO BRANCH
Add: 09/19 Con Khuong,Cai Khe Ward,Ninh Kieu District, Can Tho City

Hotline: 0909 496 998
Phone: (+84) (0710) 3.750.567 - 3.815.395
Email: lpvcocantho@lyphuvinh.com
Website: www.lyphuvinh.com

KIEN GIANG BRANCH
Add: 526 Nguyen Trung Truc, Vinh Lac Ward, Rach Gia City, Kien Giang

Hotline: 0909 496 993
Phone: (+84) (077) 3.862.888
Email: lpvcokiengiang@lyphuvinh.com
Website: www.lyphuvinh.com

DA NANG BRANCH
Ađ: 34 Than Canh Phuc, Hoa Cuong Bac, Hai Chau Distrist, Da Nang

Hotline: 0909 466 998
Phone: (+84) (0511) 3 632 778
Email: lpvcodanang@lyphuvinh.com
Website: www.lyphuvinh.com

Hotline
Khuyến mãi mừng giáng sinh và Xuân Canh Tý 2020