LPV TP-82G

LPV TP-82G

LPV TP-82G

Code product
:
Price
:
empty
Add to cart

The LPV-TP 82G is an easy-to-use receipt printer suitable.

Printing method: Direct themal

Brand name: LPV

Paper width: 80mm

Rrinting speed: 260mm/sec

Interface Type: USB, RJ11

Hotline
Khuyến mãi mừng giáng sinh và Xuân Canh Tý 2020