Phần mềm LPV-CLINIC

Phần mềm LPV-CLINIC

Phần mềm LPV-CLINIC

Mã sản phẩm
:
Giá bán
:
Liên hệ
LIÊN HỆ
Mô tả

Phần mềm  LPV CLINIC là phần mềm được lập trình lên để phục vụ cho việc quản lý phòng khám, phòng mạch của các bác sĩ. Phòng khám, phòng mạch thường có rất nhiều yêu cầu, đặc điểm quản lý riêng, nên đòi hỏi Phần mềm quản lý phải đáp ứng được những yêu cầu thiết yếu đó.

 

                                                                TÍNH NĂNG:

 

Quản lý ngành hàng:

- Mã ngành hàng

- Tên ngành hàng

Quản lý nhóm hàng:

- Mã nhóm hàng

- Tên nhóm hàng

Quản lý hàng hóa

- Mã mặt hàng

- Tên mặt hàng

- Đơn giá

- Loại hàng hóa

- Xuất xứ

- Hạn sử dụng

Quản lý kho:

- Nhập kho, xuất kho

- Nhập xuất cân đối. Bảng cân đối kho

- Báo cáo tồn kho hiện tại, thẻ kho, bảng kê nhập kho

-Quản lý hạn sử dụng của từng loại thuốc đang tồn trong kho.

Quản lý thời gian biểu của Bác Sĩ

- Quản lý lịch hẹn của Bác Sĩ với bệnh nhân.

-Quản lý thời gian biểu hàng ngày của Bác Sĩ.

Quản lý đơn thuốc mỗi Bác Sĩ đã kê toa cho bệnh nhân

Các Phòng Khám tách biệt nhau nhưng các Bác Sĩ vẫn kiểm tra được đơn thuốc mỗi Bác Sĩ ở mỗi Phòng Khám đã kê toa cho bệnh nhân.

Quản lý bệnh nhân:

- Thồng tin cá nhân bệnh nhân

- Mã bệnh nhân

- Triệu chứng

- Lịch sử bệnh

Quản lý phòng:

- Số phòng đã đặt trước

- Số phòng còn trống

- Số phòng đã có bệnh nhân

Quản lý dịch vụ:

- Từng loại dịch vụ đang có tại Phòng Khám

- Dịch vụ Khám Tổng Quát

- Dịch vụ Khám Chuyên Sâu

Báo Cáo:

Báo cáo doanh thu tổng hợp

- Báo cáo doanh thu theo từng Hóa Đơn

- Báo cáo bán hàng theo từng nhân viên

- Báo cáo hàng trả.

- Cảnh báo số lượng thuốc sắp hết hạn

- Cảnh báo số lượng tồn

- In lại Hóa Đơn bán hàng.