Phần mềm LPV-CLINIC

Phần mềm LPV-CLINIC

Phần mềm LPV-CLINIC

Mã sản phẩm
:
Giá bán
:
Liên hệ
LIÊN HỆ
Mô tả

Phần mềm  LPV CLINIC là phần mềm được lập trình lên để phục vụ cho việc quản lý phòng khám, phòng mạch của các bác sĩ. Phòng khám, phòng mạch thường có rất nhiều yêu cầu, đặc điểm quản lý riêng, nên đòi hỏi Phần mềm quản lý phải đáp ứng được những yêu cầu thiết yếu đó.

 

                                                                TÍNH NĂNG:

 

Quản lý ngành thuốc

Mã ngành hàng

Tên ngành hàng

Quản lý nhóm thuốc

Mã nhóm hàng

Tên nhóm hàng

Quản lý thuốc

Mã thuốc

Tên thuốc

Đơn giá

Loại thuốc

Xuất xứ

Hạn sử dụng

Quản lý kho

Nhập kho, xuất kho

Nhập xuất cân đối. Bảng cân đối kho

Báo cáo tồn kho hiện tại, thẻ kho, bảng kê nhập kho

Quản lý hạn sử dụng của từng loại thuốc đang tồn trong kho.

Quản lý khám bệnh

Quản lý lịch hẹn của Bác Sĩ với bệnh nhân.

Quản lý đơn thuốc mỗi Bác Sĩ đã kê toa cho bệnh nhân

Các Phòng Khám tách biệt nhau nhưng các Bác Sĩ vẫn kiểm tra được đơn thuốc mỗi Bác Sĩ ở mỗi Phòng Khám đã kê toa cho bệnh nhân.

Quản lý lịch tái khám.

 

Quản lý bệnh nhân

Thông tin cá nhân bệnh nhân

Mã bệnh nhân

Triệu chứng

Lịch sử bệnh

Quản lý phòng

Số phòng đã đặt trước

Số phòng còn trống

Số phòng đã có bệnh nhân

Quản lý dịch vụ

Từng loại dịch vụ đang có tại Phòng Khám

Dịch vụ Khám Tổng Quát

Dịch vụ Khám Chuyên Sâu

Báo Cáo

Báo cáo doanh thu tổng hợp

Báo cáo doanh thu theo từng Hóa Đơn

Báo cáo bán hàng theo từng nhân viên

Báo cáo hàng trả.

Cảnh báo số lượng thuốc sắp hết hạn

Cảnh báo số lượng tồn

In lại Hóa Đơn bán hàng.

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh