ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LPV DS

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LPV DS

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LPV DS

Mã sản phẩm
:
Giá bán
:
Liên hệ
LIÊN HỆ
Mô tả

Phần mềm LPV DS là phần mềm giúp quản lí  từ xa, quản lý dữ liệu bán hàng cho từng cửa hàng, chi nhánh chuyên dùng quản lý Shop Lớn, Siêu Thị Lớn, …

TÍNH NĂNG

Mỗi chi nhánh/ cửa hàng là 1 dữ liệu, có kho riêng hoạt động độc lập không phụ thuộc máy chủ.

Dữ liệu được đồng bộ real-time, cập nhật từng phút từ chi nhánh, cửa hàng.

Đồng bộ dữ liệu từ các chi nhánh/ cửa hàng về server theo quy tắc server sẽ quy định danh mục (hàng hóa, giá, thông tin khách hàng, chương trình khuyến mãi, nhà cung cấp), chi nhánh cửa hàng đổ dữ liệu doanh thu, kho hàng về server.

Thông tin khách hàng và hàng hóa là đồng nhất trên toàn hệ thống.

Phù hợp tích điểm chăm sóc khách hàng.

Luân chuyển kho nội bộ giữa các chi nhánh.

Báo cáo từng chi nhánh/cửa hàng hoặc tổng hệ thống.

Phần mềm đồng bộ chỉ áp dụng tối thiểu 2 chi nhánh cửa hàng trở lên