Phần mềm LPV-PHARMACY

Phần mềm LPV-PHARMACY

Phần mềm LPV-PHARMACY

Mã sản phẩm
:
Giá bán
:
Liên hệ
LIÊN HỆ
Mô tả

Phần mềm LPV-PHARMACY  - phần mềm chuyên dùng cho nhà thuốc bán lẻ và bán buôn. Để có thể quản lý nhà thuốc một cách khoa học, hiệu quả thì phần mềm phải đáp ứng  được những yêu cầu của một phòng khám cần. Vì vậy, đội ngũ lập trình Lý Phú Vinh đã nghiêm cứu và tạo nên phần mềm LPV- PHARMACY - lựa chọn tối ưu cho các nhà thuốc

 

                                                    TÍNH NĂNG PHẦN MỀM:

Quản lý ngành hàng:

- Mã ngành hàng

- Tên ngành hàng

Quản lý nhóm hàng

- Mã nhóm hàng

- Tên nhóm hàng

Quản lý kho

- Nhập kho, xuất kho

- Nhập xuất cân đối, bảng cân đối kho

- Báo cáo tồn kho hiện tại, thẻ kho, bảng kê nhập kho

 

 

 

 

 

 

Quản lý hàng hóa:

- Mã hàng hóa

- Tên hàng hóa

- Đơn giá

- Loại hàng hóa

- Xuất xứ quốc gia

- Hạn sử dụng

Báo Cáo

- Báo cáo doanh thu tổng hợp

- Báo cáo doanh thu theo từng Hóa Đơn

- Báo cáo bán hàng theo từng nhân viên

- Báo cáo hàng trả.

- Cảnh báo số lượng thuốc sắp hết hạn

- Cảnh báo số lượng tồn

- In lại Hóa Đơn bán hàng.

 

 

 

Hotline