Phần mềm Order bằng Tablet/ Điện thoại dành cho LPV-POS-D

Phần mềm Order bằng Tablet/ Điện thoại dành cho LPV-POS-D

Phần mềm Order bằng Tablet/ Điện thoại dành cho LPV-POS-D

Mã sản phẩm
:
Giá bán
:
Liên hệ
LIÊN HỆ
Mô tả

Phần mềm order bằng tablet/ điện thoại là ứng dụng dùng để gọi món trên tablet/ điện thoại giúp cho nhân viên phục vụ chọn món ăn và đồ uống mộ cách tiện lợi, nhanh chóng, không phải ghi chép món ăn bằng giấy như truyền thống. Phần mềm giúp tiết kiệm được thời gian di chuyển, tiết kiệm nhân viên cho việc gọi món, giảm thất thoát cho cửa hàng.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM:

- Kết nối máy chính tại quầy Cashier thông qua wifi để order món.

- Hiển thị danh sách sơ đồ mắt hàng( không giới hạn)

- Hiển thị danh sách sơ đồ bàn ( không giới hạn)

- Quản lý vào ca, ra ca, chuyển bàn, trả món.

- In bếp, ghi chú chế biến từ tablet.

- In hóa đơn tính tiền trực tiếp từ tablet/ điện thoại.

Hotline