ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LPV DS

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LPV DS

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LPV DS

Mã sản phẩm
:
Giá bán
:
Liên hệ
LIÊN HỆ
Mô tả

Phần mềm LPV DS là phần mềm giúp quản lí  từ xa, quản lý dữ liệu bán hàng cho từng cửa hàng, chi nhánh chuyên dùng quản lý Shop Lớn, Siêu Thị Lớn, …

-Truy cập từ xa, quản lý dữ liệu bán hàng cho từng cửa hàng, chi nhánh

+ Giá bán sỉ

+ Giá bán lẻ

+ Tình trạng đặt hàng

- Dữ liệu được đồng bộ real-time, cập nhật từng phút từ chi nhánh, cửa hàng.

- Đồng bộ danh mục, chi tiết hàng hóa của các cửa hàng chi nhánh với server theo:

+ Ngành hàng

+ Nhóm hàng

+ Kích thước

+ Màu sắc

- Quản lý nhận viên, nhóm nhân viên, phân quyền cho từng chi nhánh, cửa hàng:

+ Quản lý thông tin của từng nhân viên

+ Thay đổi nhân viên, chỉnh sửa dễ dàng khi có thay đổi về nhân sự

+ Mỗi người có thể thay đổi password để bảo vệ cho riêng mình

- Tích lũy điểm online cho Khách Hàng: Cộng dồn điểm, khấu trừ điểm cho từng chi nhánh, cửa hàng.

- Luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng

Hotline